PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 01/06/2019r.

Wiara w życiu człowieka odgrywa niebagatelne znaczenie: daje siłę, by podnosić się w chwilach zwątpienia, wskazuje kierunek postępowania gdy stajemy na rozdrożu, pozwala spojrzeć z szerszej perspektywy na siebie i na drugiego człowieka. Widzialnym znakiem wiary katolickiej są sakramenty, a wśród nich Komunia Święta. Organizacja komunii dla naszych sześcioro podopiecznych z Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego to wiele przygotowań od strony formalnej, na szczęście mamy w swoich szeregach Panie: Alę i Asię, które przy ogromnym wsparciu Pani Ani ze Szkoły Podstawowej Nr4 doprowadziły do tej pięknej uroczystości.
Kościół Rzymskokatolicki pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa był tego dnia miejscem pełnym niezapomnianych emocji. Pierwsza Komunia Święta to bezpośrednie spotkanie z Panem Jezusem ukrytym w eucharystii. To mistyczne przeżycie jest jednym z fundamentów budowanych na gruncie wiary – tej, która stoi w ścisłej korelacji z nadzieją i miłością. Odziane w symbolizującą niewinność biel, nasze dzieci mimo wielu życiowych trudności dowiodły biblijnej nauki, że wiara, która góry przenosi nie jest mrzonką lecz przy dobrych chęciach i odpowiednim wsparciu staje się wyjątkową rzeczywistością, odczuwalną każdym zmysłem.

Zamknij menu