WTZ - Wycieczka do Poddąbia 01-06.09.2019r.

Poddąbie – miejscowość, w której mieliśmy przyjemność gościć przez mijający tydzień jest kolejnym miejscem na ziemi, w którym pozostawiliśmy ślad. Ślad w postaci pieszych wędrówek przez urocze leśne zakątki, namalowaną ręką natury plażę. Pozostawiliśmy ślad w drugim człowieku podczas wspólnych spotkań. Wykreowaliśmy rzeczywistość, która choć niepowtarzalna stała się już przeszłością, do której każdy z nas może wrócić pamięcią. Każdy dzień niósł z sobą nową przygodę, każda z nich w swej istocie zasługuje na odrębny rozdział. Kolejne rozdziały przed nami, co napisze życie nie sposób przewidzieć, jednak warto wierzyć, że będzie to dobry czas.Czy wszystko, co dobre kiedyś się kończy? Bynajmniej. Wracamy pełni optymizmu, by kontynuować dalszą podróż tak różnorodnej egzystencji. Wycieczka do Poddąbia jest już historią, czas na powrót do rzeczywistości – takiej, którą uczynimy własnymi rękami, która może być źródłem wewnętrznej radości, ponieważ to MY póki trwamy, jesteśmy w stanie tworzyć najwspanialsze historie..

Zamknij menu