Witamy na stronie PSONI Gryfice
Witamy na stronie PSONI Gryfice

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryficach działa na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzy warunki do przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzi ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspiera ich rodziny. PSONI Koło w Gryficach realizuje swoje cele poprzez zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, opieki, udziału w kulturze, rekreacji oraz integracji z otwartym środowiskiem. Stowarzyszenie wspiera w samodzielnym niezależnym życiu i pomaga w zabezpieczeniach socjalnych, ochronie i pomocy prawnej.

Dziękujemy Panu Marcinowi Bublewiczowi, fotografowi oraz autorowi blogu Festiwal Słońca, za udostępnienie zdjęć na naszą stronę internetową.

Zamknij menu