Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryficach
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryficach
  • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryficach
  • ul. Pocztowa 4, 72-300 Gryfice
  • telefon - 913842616
  • fax - 913848487
  • e-mail: zk.gryfice@psoni.org.pl; zk.gryfice@psouu.org.pl; biuro@psonigryfice.pl
  • numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Gryficach PL 09 9376 0001 2001 0012 9105 0001

Szczegółowe numery telefonów:
Zarząd Koła:

Tomasz Jędzura – sekretarz Zarządu – tel. 913842616 w. 24 kom. 509 582 373, e-mail: zk.gryfice@psoni.org.pl; zk.gryfice@psouu.org.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy:

Alicja Szczecińska – dyrektor OREW – tel. 913842616 w. 22; kom. 508 137 392, e-mail: orew@psouugryfice.pl

Katarzyna Kowalska – z-ca dyrektora OREW – tel. 913842616 w. 27; kom. 509 379 915, e-mail: orew.rogowo@psouugryfice.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej:

Renata Mazurek – kierownik WTZ – tel. 913842616 w. 23; kom. 510 127 858, e-mail: wtz@psouugryfice.pl

Zamknij menu